Otto Israel Ehrngren


Föreslogs till inval 4/3 s.å. Första gången titeln byggnadsingenjör visar sig i protokollet. Född 1855 17/12 i Åkerby s:n i Uppland. Stud. vid Tekn. skolan och Byggnadsyrkesskolan 1876-82. Verkm. hos byggmästaren Rud. Andersson 1881, byggn. kontrollant hos kejserl. arkitekten A. Huhn i S:t Petersburg 1882-83. Ing. för Sthlms stads arbeten å uppfartsvägen å Söder Mälarstrand 1887-90, vid arbetena för nya operan 1890-97. Godkänd av Byggnadsnämnden 1891, burskap 1903 20/11. Sekreterare i Ämbetet 1907. Byggnadsinspektör för Stockholms folkskolebyggnader.

Död i Stockholm 1917 14/2.

Mästare nummer: 196
Inträdesår: 1904
Född: 1855-12-17
Avliden: 1917-02-14