Otto Österlöf


F. 1853 6/4 i Östra Husby i Östergötland. 1874-77 elev vid slöjdskolan i Stockholm. 1877-83 förman hos R. Voss och J.E. Thomas samt verkmästare hos J.P. Schonberg. 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1893 burskap. Blev 1907 styrelseledamot i Ämbetet samt 1924 dess ordförande.

Sedan 1884 utfört ett flertal ny- och ombyggnader, däribland ombyggnaden av Ämbetets stamhus vid Nybrogatan. Innehaft en mångfald förtroendeuppdrag såsom ledamot av Drätselnämndens 1:a avdelning, av Taxerings- och prövningsnämnden, i styrelsen för Centrala arbetsgivareförbundet m. m. Ålderman. RWO.

Mästare nummer: 178
Inträdesår: 1894
Född: 1853-04-06