Påwel Timmerman


Dock skall han enl. inskrivningsprotokollet havt två lärodrängar sedan 1635. Var död 1643.

Mästare nummer: 20
Inträdesår: 1636