Peder Larson


Nämnes bisittare vid inventeringen 1640 12/2.
Inskrev en lärodräng 1658 7/7, men var död före 4/12 1661, då Ämbetet utskänkte en dräng för honom.

Mästare nummer: 10
Inträdesår: 1620