Pehr August Ferdinand Sällström


F. 1864 19/12 i Stockholm. Avlagt mogenhetsexamen i Nya Elementarskolan, 1885 ingick i yrket. 1914 erhöll burskap samt 1898 godkänd av Byggnadsnämnden.

Som arbetschef under A.G. Sällström utfört ett flertal om- och nybyggnader och sedan 1917 idkat yrket i eget namn. Sedan 1914 kyrkoråd och kyrkovärd i Finska församlingen. RWO.

Mästare nummer: 216
Inträdesår: 1915
Född: 1864-12-19