Per Adolf Rafael Blom


F. 1886 9/12 i Södertälje. Anställd 1884-89 som murare och var 1886-90 elev bl.a. i Tekn. byggnadsskolan. Erhöll 1895 resestipendium från Kommerskollegium, godkändes 1899 av Byggnadsnämnden, 1903 burskap.

Under åren 1901-14 uppfört en del byggnader. Avled å Tottnäs 1931 7/8.

Mästare nummer: 212
Inträdesår: 1912
Född: 1886-12-09
Avliden: 1931-08-07