Per August Blomdahl


F. 1860 7/1 i Stenberga förs., Jönk. l. Ingick 1875 i yrket, var 1882-85 elev i Slöjdskolan och anställd som murare hos Hans Hallström och blev verkmästare hos honom 1896-1900, 1902 godkänd av Byggnadsnämnden, 1902 burskap. Varit Ämbetets revisor och suppleant i styrelsen.

Tillsammans med J. Blomdahl uppfört tre nybyggnader samt i eget namn utfört såväl nybyggen som ombyggnader och reparationer.

Har innehaft många förtroendeposter och är sedan 1914 kyrkoråd och sedan 1917 kyrkovärd i Maria förs. Tillhör Borgerskapets 50 äldste. RWO, RNO.

Mästare nummer: 191
Inträdesår: 1902
Född: 1860-01-07