Per Gustav Vestin


Född den 19 juni 1899 i Dalhem, Kalmar län, son till fastighetsägaren Wilhelm Övid Vestin och h h Maria, f Svanberg.

Gift 1928 med Särla Cecilia Margareta, f Engvall. Barn: Ingrid Särla Maria, g Guggenberger, Ulla Margareta, g Hagberg, och Carin Margareta, Arkitekt SAR.

Studentexamen 1917 vid Linköpings läroverk och civilingenjör 1923 vid KTH V. Reservofficersexamen 1919. Ansvarig byggmästare i Stockholm.

Anställd vid Bergsunds Mek. Verkstad, broavdelningen, 1924, hos Tekniska Byggnadsbyrån AB, Delin och Perslow, 1924-41 och hos AB Bergendahl och Höckert 1942-44.

Han anställdes 1945 i Tolls Byggnads AB och kvarstod i detta bolag till sin pensionering, åren 1954-63 som bolagets VD. Bolaget bedrev under Vestins tid en omfattande entreprenadverksamhet i hela landet omfattande allt slags byggande.

Styrelseledamot i SBEF 1957-65.

Mästare nummer: 263
Inträdesår: 1961
Född: 1899-06-19