Per Johan Sjöqvist


F. 1852 17/11 i Sunne s:n i Värmland. 1874-78 ritare hos ark. Kumlien, 1878-80 verkmästare hos A.O. Söderlund, 1887 burskap. 1891 styrelseledamot i Ämbetet samt 1922 dess hedersledamot, 1892 godkänd av Byggnadsnämnden.

1880-1912 uppfört ett tjugotal nybyggnader, däribland 9 Birgerjarlsgatan (Passagen), Veterinärhögskolan vid Albano och nybyggnader för Hamburger och S:t Eriks bryggerier. RWO.

Mästare nummer: 170
Inträdesår: 1888
Född: 1852-11-17
Avliden: 1923-08-09