Peter Svensson


Var murmästare i Kristianstad och behövde ej enl. Kungl. Maj:ts resolution 10/6 1831 fullgöra förnyat mästarprov (EI: 3:7).

Död 1833 19/5, 34 år gammal (Bou.).

Mästare nummer: 126
Inträdesår: 1831
Avliden: 1833-05-19