Petrus Serén


Behövde ej utföra praktiskt prov, emedan han varit på utrikes studieresa med stadsarkitekten Palmstedt. Mästerstycke n:r 76. Bisittare.

Uppförde 18 nybyggnader 1786-1809. (Begr.-hjälp 1808 3/9.)

Mästare nummer: 107
Inträdesår: 1785