Petter Westrell d. ä.


Mästerstycke n:r 56. Assistent i Ämb. o. Byggn.-Coll. Son Pehr 14 år gl. (Mästare n:r 105).

Ägde stenhus i Clara, kv. Elefanten 68, med tillbyggda flyglar (100000 D. k.) samt en välvd grav i St:a Clara kyrka, dessutom 5 skeppsparter och ett rikhaltigt Holbergsbibliotek.

Uppförde 47 nybyggnader 1749-78.

Mästare nummer: 82
Inträdesår: 1746
Avliden: 1762-01-17