Reinhold Gustafsson


Född 23 december 1920 i Grödinge, Stockholms län, son till lantbrukaren Gösta Napoleon Gustafsson och hans hustru Hedvig Viktoria, född Bengtsson.
Gift 1947 med Berit Sara Monica, född Berggren. Barn Elisabeth Hedvig och Gösta Sven.
Byggnadsingenjör 1944 vid STI. Värnpliktig officer 1945 vid Karlberg. Ansvarig byggmästare 1949.
Anställningar som arbetsledare och arbetschef 1944-47 hos embetsbrodern Togo Danielsson och hos farbrodern Erland Gustafsson, 1948 hos Bror Eriksson i Visby, 1949 åter hos Erland Gustafsson, 1950 hos Byggnadsfirman Vilhelm Hellberg, 1951 hos Byggnadstyrelsen och 1952-56 åter hos Erland Gustafsson.
Reinhold började egen byggnadsverksamhet 1956 i Byggnadsfirman Reinhold Gustafsson med bostadshus i Sundbyberg. Verksamheten kom efterhand att omfatta allt slags husbyggande; bostäder, förvaltningsbyggnader, kontor och industrier.
Exempel: Vårby bryggeri, Stockholms universitet vid Frescati, Riksbankshuset, Utrikesterminalen (terminal 5) på Arlanda, Berwaldhallen samt ett flertal bostadsprojekt.
Verksamheten omfattade också renovering av gamla fastigheter i Stockholm och företaget byggde upp ett ansenligt fastighetsbestånd.
1968 bildades Reinhold Gustafsson Byggnads AB.
1982 introducerades bolaget, Reinhold Gustafsson Fastighets- och Byggnads AB på stockholmsbörsen men bolaget drabbades hårt av ränte-, fasighets- och bankkrisen i början av 1990-talet och verksamheten avvecklades. Byggnadsfirman Reinhold Gustafsson var ej berörd av avvecklingen utan verksamheten fortgår i mindre omfattning med bygg och fastighetsförvaltning.
Burskapsägande borgare 1965.
Ledamot av styrelserna i Byggindustriförbundet och Svenska Byggentreprenörsföreningen.
Ledamot av styrelsen Stockholms Byggmästareförening 1970-1991 och dess ordförande 1990-1991. Ledamot i styrelsen för Kungliga Patriotiska Sällskapet.
Ledamot i styrelserna Stockholms Fastighetsägareförening, Stockholms Byggnadsförening, Stockholms Brandförsäkringskontor, Stockholms Handelskammare och Upplandbanken.
I Embetet blev Reinhold bisittare 1981, lådföreståndare 1982, andre ålderman1984 och ålderman 1988-1992.

Mästare nummer: 271
Inträdesår: 1965
Född: 1920-12-23, Grödinge
Avliden: 2013