Richard Bengtsson


F. 1864 5/2 i Karlskoga i Värmland. Började 1881 som murare, blev 1887 elev vid Tekn. skolan, 1895 godkänd av Byggnadsnämnden, 1903 burskap och blev från 1901 ordförande för Muraryrkesskolans styrelse. Var 1909 revisor i Ämbetet.

Tillsammans med C.E. Andersson uppfört 4 bostadshus och sedan i eget namn ett flertal byggnader, däribland tuberkolospaviljong vid S:t Göran, Wallinska flickskolan. Innehaft flera förtroendeuppdrag.

Mästare nummer: 192
Inträdesår: 1903
Född: 1864-02-05