Rune Viktor Hanson


Revisor 1970.

Född den 9 maj 1920 i Stockholm, son till byggnadsingenjören Viktor Hanson, se nr 233, och h h Signe, f Eriksson.

Gift 1945 med Marja, född Hansson. Barn: Kerstin, byggnadsingenjör, g Mårtensson, anställd i Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Sven, civilekonom, VD i bolaget sedan 1982, Erik, civilingenjör, v VD i bolaget sedan 1982, Nils, civilingenjör, anställd i bolaget, och Berit, civilekonom.

Student 1939 vid Norra Real i Stockholm samt civilingenjör 1946 vid KTH V. Ansvarig byggmästare 1951.

Efter anställningar hos Skånska Cementgjuteriet 1946-49 och vid Statens Nämnd för Byggnadsforskning 1949-58 började han 1955 i faderns företag, sedermera Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Vid faderns bortgång 1955 övertog Rune Hanson tillsammans med en bror bolaget och blev dess VD. Sedan 1982 är han arbetande ledamot av bolagets styrelse. Bolaget har strävat efter att utföra arbeten i egen regi och på löpande räkning. Det har således förvärvat fastigheter i affärslägen, som sedan sålts till företag och bebyggts för deras räkning. Bolaget har också utfört saneringar av innerstadshus, som sedan sålts till de boende. Vid sidan härav har bolaget och dess filial i Nyköping byggt småhus, ca 300 st, samt åtagit sig entreprenadarbeten, främst ombyggnadsarbeten såsom Järnkontoret och Hotell Strand.

Ledamot av styrelsen för BF sedan 1975, och för SBEF 1973-79. Tillhör SBEF:s FOU-utskott sedan 1976 och dess bostadsutskott sedan 1979 samt Byggstandardiseringens fullmäktige sedan 1972.

Verksam inom KFUM åren 1935-60. Burskap 1970.

Hanson har utgivit ett antal rapporter från Byggforskningen: Papptak (1954), Takterasser (1960) och Likviditet och lönsamhet vid fastighetssanering (1973). Litteratur: Att förnya gammal bygd (1974) och Det levande huset (1981). Föredrag i Embetet den 27 april 1982. En byggarson berättar. MEM 1982.

Mästare nummer: 267
Inträdesår: 1963
Född: 1920-05-09, Stockholm
Avliden: 2004-11-16