Runo Olov Ludvig Lindgren


Född den 13 mars 1911 i Stockholm, son till skräddaren Josef Lindgren och h h Maria, född Grankvist.

Gift 1:o 1939 med Maj, född Sundvall, samt 2:o 1971 med Kerstin, född Hultman. Barn: 1:o Björn, byggnadsingenjör, fastighetsförvaltare i Byggnadsfirman Olov Lindgren AB, Per, byggnadsingenjör, arbetschef i samma företag, och Kerstin.

Lindgren studerade 1924-26 vid handelskola, arbetade 1926-29 i järnhandel samt därefter t o m 1933 som grovarbetare och hantlangare på nybyggnader i Stockholm. Byggnadsingenjör 1933 vid TI. Ansvarig byggmästare 1938.

Under arbetskonflikten 1933 till våren 1934 utförde Lindgren renoveringsarbeten på entreprenad. Efter anställning som verkmästare och arbetschef hos byggmästaren Emil Lindqvist 1934-38 började Lindgren egen byggnadsverksamhet. Rörelsen har i huvudsak avsett ny- och ombyggnad av bostadshus i egen regi, men den omfattade fram till 1950-talet också arbeten på entreprenad såsom Södra Roslags tingshus, skolbyggnader och vårdpaviljong på Norrtulls sjukhus. Under de senaste årtiondena har verksamheten varit förlagd till innerstaden, framför allt Lindgrens hembygd, Södermalm. Under årens lopp har byggts upp ett stort fastighetsbestånd och fastighetsförvaltning är numera en betydande del av verksamheten.

Ledamot av styrelsen för BF 1957-79, som ordförande 1980 och 1981, och för BIF 1963-81. Lindgren tillhörde under åtskilliga år BF:s yrkeskommitté och deltog i yrkesutbildningen genom ett flertal “lärlingsbyggen”. Styrelseledamot i Stockholms Brandförsäkringskontor sedan 1959, Stockholms Fastighetsägareförening 1962-81, därav som vice ordförande sedan 1978 samt styrelsen för Fastigheternas Förhandlingsorganisation 1971-81, som ordförande sedan 1976. Hedersledamot i BF 1981.

Föredrag i Embetet den 20 april 1978, En södergrabb blir byggare. MEM 1979.

Mästare nummer: 258
Inträdesår: 1959
Född: 1911-03-13