Sten Edvard Wilhelm Lübeck


Född den 6 mars 1910 i Stockholm, son till landshövdingen Sven Lübeck och h h Maja, f Warfvinge. Död den 16 juli 1984 i Stockholm.

Gift 1:o 1936 med Lily, f Hulthén, och 2:o 1965 med Marianne, f von Bornstedt. Barn i första äktenskapet: Lennart, Marianne, Christina och Karin.

Studentexamen 1928 i Gävle, civilingenjör 1932 vid KTH V.

Anställd 1933 hos Slussbyggnadskommittén i Stockholm, hos Sentab 1934-36 i Iran och 1936-40 i Riga.

1940 anställdes han i Byggnads AB Contraktor, vars VD han var under åren 1948-67. Från sistnämnda år bedrev han konsulterande verksamhet.

Under Lübecks år i Contraktor hade företaget en betydande produktion av framför allt kontor, industrier och skolor i hela landet.

Tillhörde styrelsen för SBEF 1953-67. Ledamot av överstyrelsen för SPP, fullmäktig i Trygg Hansa samt ledamot av styrelserna för Maskin AB Byggman, Svenska Väg- och vattenbyggarnas Fastighets AB, BEFA, Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, Nyckelhus AB och Nessen Bygg AB. Medlem i S:t Örjans Gille.

Föredrag i Embetet den 6 november 1980, Några minnen från Persien åren 1934-36, MEM 1981. Nekrolog MEM 1984.

Mästare nummer: 259
Inträdesår: 1959
Född: 1910-03-06
Avliden: 1984-07-16