Stig Adling


Realexamen vid Kungsholms läroverk 1928 och byggnadsingenjörsexamen vid Byggnadsyrkesskolan (Bysan) 1931.

Drev byggnadsverksamhet tillsammans med fadern 1931-40 och var 1941-77 VD och huvuddelägare i Byggnads AB Abacus. Bisittare i Embetets styrelse 1976-85 och stamhusvärd 1976-85.

Adling var den som “fann” Embetets stamhus och “vande ägaren vid tanken att sälja fastigheten till Embetet” samt lade upp och genomförde förvärvet.

Mästare nummer: 269
Inträdesår: 1964
Född: 1911-05-30, Stockholm
Avliden: 2007