Sture Oskar Sigvard Haag


Född den 2 september 1910 i Stockholm, son till plåtslagaremästaren Hjalmar Haag och h h Hertha, f Jönsson.

Gift 1938 med Emy Karolina, f Kivijärvi. Barn: Birgitta, förskollärare, g Ahlström, Margareta, tandläkare, g Fredriksson, och Arne, anställd inom Stockholms sjukhusadministration.

Student 1929 vid Högre Realläroverket på Norrmalm och civilingenjör 1933 vid KTH V. Ansvarig byggmästare 1947.

Anställd 1934 hos John Cederblad i Örebro och vid Kungl. Lantbruksstyrelsen i Stockholm, 1934-36 som konstruktör hos professorn Hjalmar Granholm, samt 1936-43 konstruktör och arbetschef hos AB Kasper Höglund.

Mellan åren 1943-70 var han direktör och chef för den av honom startade husbyggnadsavdelningen i ABV. Veksamheten omfattade all slags husbyggnad i hela landet. Bland mera kända verk i Stockholm kan nämnas Dagens Nyheters kontorshus, Tekniska nämndhuset, Skandinaviska Bankens centralkontor, bostadsområde i Sätra och Uppenbarelsekyrkan i Hägersten.

På uppdrag av Statens kommitté för Byggnadsforskning forskade Haag åren 1943-45 inom ämnet produktionsteknik, metodstudier och rationaliseringsåtgärder inom byggnadsindustrin.

Ledamot av tidskriften Byggmästarens styrelse 1950-57, sistnämnda år som ordförande.

Han har skrivit ett 30-tal tidningsartiklar, Rapport nr 15 från Statens kommitté för byggnadsforskning, Byggnadsindustrins rationalisering, samt utgivit broschyren “ABV-bostaden”.

Haag var under sin studietid aktiv idrottsman med bl a flera akademiska mästerskap på 100 m och 400 m.

Föredrag i Embetet den 10 december 1984. Husbyggare bland anläggare.

Litteratur: ABV vägförbättringars årsskrifter “Våra Vägar” samt “V bygger hus”.

Mästare nummer: 273
Inträdesår: 1969
Född: 1910-09-02