Sven Dahlberg


Bisittare 1958-62. Andre ålderman 1963-71. Ålderman 1972-77. Hedersledamot 1977.

Född den 13 november 1903 i Stockholm, son till vaktmästaren Emil Dahlberg och h h Anna, född Colling.

Gift 1930 med Sonja Teresia, f Wahlquist. Barn: Anita, g Mårtensson, Ove, VD Debege Förvaltnings AB, Bo VD Debege Service AB, och Monica, g Fristedt.

Murarelärling 1919-20, timmermanslärling 1920, snickarelärling 1921-22, byggnadsingenjör 1923 vid BYS, biträde 1932-33 vid Themtander, Wetter, Philipssons advokatbyrå. Ansvarig byggmästare 1926.

Efter anställningar som verkmästare 1923 i Huvudstaden och 1924-27 i Kreuger & Toll, var han 1928-35 arbetschef och 1935-44 byggnadschef i sagda företag. 1945 startade han tillsammans med civilingenjören Håkan Birke och civilingenjören Carl Pålsson SIAB, där han var VD 1945-63 och arbetande ordförande 1963-75. Från 1977 verksam som krönikör.

Dahlberg har framför allt varit entreprenör med inriktning mot industribyggnader såsom Östrands Sulfitfabrik, Sandviken-Oxelösunds Järnverk och LKAB. Bland andra byggnader kan nämnas Östra Nordstaden och Ullevi i Göteborg och Garnisonen i Stockholm. Hans verksamhet har omfattat alla slags byggnader runt hela landet.

Styrelseledamot i BF 1943-64, ordförande 1949-53, BIF 1948-69, ordförande 1959-69, SBEF 1948-68 och SAF 1952-69.

Ledamot av styrelsen för ATP-fonden 1960-69, Sveriges Kreditbank 1965-73, Siemens AB 1967-75, AB Bacho 1960-73, Stiftelsen för industrins utvecklingsinstitut 1961-73, STI 1957-75, i PA-rådet 1959-73 och i Debege Förvaltnings AB 1970-75. En av stiftarna av Svensk Stålbyggnadsforskning. Medlem av dess styrelse 1967-73 och innehavare av dess “Silverbalken” nr 1. Sakkunnig i Statens sakrevision 1942-53 och ledamot av Statens Nämnd för Byggnadsforskning.

Hederledamot i BF, BIF och Byggnf. KVO. – Burskap 1949.

Utgivna skrifter: Stålkonstruktioner i höghus, 1959. Några synpunkter på den svenska byggnadsindustrins kostnadsproblem, 1963, Integrerad projektering, 1968, Överhettning nu – Byggkrasch snart, Byggnadskonsten – förr, nu och i framtiden (ingår i IVA:s jubileumsskrift 1969, Ingenjörskonst, – Vetenskap – Ansvar). Bostadspolitik: Dikten, Lögnen och Verkligheten, Från Per Albin till Palme och Från Samförstånd till Konfrontation, 1985.

Föredrag i Embetet den 14 december 1972: Slussbygget. Litteratur: Modernt Svenskt Industribyggande, Stockholm 1955.

Mästare nummer: 245
Inträdesår: 1950
Född: 1903-11-13