Ulf Persson


Realexamen vid Norra Real i Stockholm 1936 och ingenjörsexamen i Byggnadsyrkesskolan 1941. Anställdes i faderns företag Byggnadsfirma Ivan B. Person som arbetsledare och arbetschef. Övertog företaget efter faderns bortgång 1953 och drev det fram till 1971. Har därefter ägnat sig åt förvaltning av egna fastigheter.
Embetets gärdeman 1965-1985 och bisittare i styrelsen 1972-1987.

Mästare nummer: 255
Inträdesår: 1958
Född: 1919-11-07, Stockholm
Avliden: 2016