Viktor Emanuel Hansson


Född den 20 december 1887 i Mora, son till lantbrukaren Anders Hansson och h h Matilda, född Broström. Död den 4 december 1955 i Stockholm.

Gift 1915 med Signe Eriksson. Barn: Olle, byggnadsingenjör, se nedan, Sven, kapten, ekonomichef och fastighetsförvaltare i familjeföretaget, samt Rune (se nr 267).

Byggnadsingenjör vid BYS 1911. Ansvarig byggmästare 1913. Hansson kom 20-årig till Stockholm, där han arbetade som murare samt som verkmästare hos sin bror Oscar Hegert (se nr 217).

1914 startade Hansson egen byggnadsrörelse. Under åren fram till sitt frånfälle uppförde han ett stort antal byggnader på entreprenad och i egen regi. Bland entreprenadarbetena skall här särskilt nämnas Medborgarhuset på Söder. Med biträde av sonen Olle startade han 1944 en filial i Nyköping för området Oxelösund-Nyköping. Även inom detta område fick verksamheten en betydande omfattning och bestod av både entreprenadarbeten och arbeten i egen regi. Verksamheten i Stockholm bedrevs från början av 1950-talet med biträde av yngste sonen Rune.

Burskap 1916. Ledamot av Odd Fellow och Frimurareorden. Nekrolog BF 1956. Se även föredrag av Rune Hansson, MEM 1982.

Mästare nummer: 233
Inträdesår: 1937
Född: 1887-12-20
Avliden: 1955-12-04