Wictor Forss


Född den 27 mars 1939, son till byggmästaren Eric Forss, se nr 236, och h h Valborg Margareta (Maggie), f Svensson.

Gift 1:o 1965-70 med Åsa Jenny, f Porjé, 2:o med Kristina Elisabeth, f Melberg och 3:o med Theodora Joannidies. Barn: 1:o Erik Wiktor och Karolina samt 2:o Katarina Elisabeth (adopt), Tekla Ulrika och Carl Marcus.

Student 1958 vid Beskowska skolan i Stockholm, ingenjör 1962 vid Uppsala HTL samt betyg i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik 1962-64 vid Uppsala Universitet. Ansvarig byggmästare 1970.

Vid Eric Forss hastiga bortgång 1964 inträdde Wictor Forss som VD i familjeföretaget Forss och son. Han har därefter varit VD 1978-80 i Förvaltnings AB Forsen, 1981-83 i Forsinvest och är nu VD för Forcenergy INC i London.

Under Wictor Forss tid som VD för byggnadsbolaget uppförde detta bostads- och kontorshus, skolor och industribyggnader samt genomförde en omfattande om- och tillbyggnad av Mörby Centrum.

Förvaltnings AB Forsen introducerades på Stockholms fondbörs 1978 och Forsinvest 1982.

Ledamot 1975-80 i BF:s styrelse. Ledamot av styrelserna för BEFA, Birka Byggnadsvaror AB, Vasahem AB och KSSS.

Burskap 1966.

Bosatt i London sedan 1983. Tillhör gruppen Mästare i andra städer. Hobby: Jakt och segling.

Fr o m 2008 inte längre ledamot av Embetet.

Mästare nummer: 280
Inträdesår: 1976
Född: 1939-03-27
Avliden: -