Årsskrifter


Murmestare Embetet i Stockholm har under senare år ekonomiskt bidragit till framställningen och utgivandet av böckerna:
Byggare i Stockholm, Byggmästarrollen under 1900-talet, av Anders Gullberg och Eva Rudberg. Stockholmia Förlag 2001.
Murmästarnas hus, kvarteret Typhon 2, Gamla stan, av Lennart G. Ericson, Björn Hallerdt och Hans Wohlin. Dymling Press 2005.
På Byggmästarens tid av Hans Wohlin. Carlsson Förlag 2011.

Årligen, sedan 1961, utkommer Embetets Årsskrift med artiklar över skilda ämnen med anknytning till branschen och dess historia samt en dokumentation av aktuella projekt som de aktiva ledamöternas företag producerar.

Årsskrift 2019

Årsskrift 2018

Årsskrift 2017

Årsskrift 2016

Årsskrift 2015


Årsskrift 2014

Årsskrift 2013


Årsskrift 2012
Årsskrift 2011
Årsskrift 2009
Årsskrift 2008
Årsskrift 2007
Årsskrift 2006
Årsskrift 2005
Årsskrift 2004
Årsskrift 2003
Årsskrift 2002


Årsskrift 1999
Årsskrift 1997
Årsskrift 1996
Årsskrift 1995
Årsskrift 1994
Årsskrift 1992
Årsskrift 1991


Årsskrift 1989
Årsskrift 1988
Årsskrift 1987
Årsskrift 1985
Årsskrift 1984
Årsskrift 1983
Årsskrift 1982
Årsskrift 1981
Årsskrift 1980


Årsskrift 1979
Årsskrift 1978
Årsskrift 1977
Årsskrift 1976
Årsskrift 1975
Årsskrift 1974
Årsskrift 1973
Årsskrift 1971
Årsskrift 1970


Årsskrift 1969
Årsskrift 1968
Årsskrift 1967
Årsskrift 1964
Årsskrift 1963
Årsskrift 1962
Årsskrift 1961