Anette Frumerie


Anette Frumerie Uppvuxen i Tyresö. Bor idag i Lidingö. Dotter till byggnadsingenjör Åke Pearson och hans hustru Gunilla. Gift sedan 1992 med Mårten Frumerie, förvaltningschef vid Stockholms läns landsting. Barn: Rickard, Gustaf och Anna.

Civilingenjör Väg och vatten, KTH i Stockholm 1991, konstruktionsinriktning. Statens Skola för  vuxna, fastighetsmäklarutbildning, Norrköping 1993. Civilingenjörsprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm 2002.

Vd för Besqab sedan 2012. Tidigare olika ledande roller inom byggindustrin. Starten var 17 år hos JM där hon successivt innehade nya positioner; från platsingenjör till affärsenhetschef samt ledamot i koncernledningen. Därefter anställning hos Skanska som Business Unit President för Residen-tial Development Nordic.

Styrelseledamot i Stockholms Byggmästareförening, Lindab och Svedbergs.

Mästare nummer: 320
Inträdesår: 2016
Född: 1968
Företag: Besqab
Adress företag: Golfvägen 2
Ort företag: Danderyd
Webbplats företag: www.besqab.se