Anders Larsson


Född den 4 december 1952 i Stockholm, son till byggnadsingenjören Folke Larsson och hans hustru Ulla-Britta, född Björk. Sambo sedan 1978 med Inger Karlsson. Barn: Katarina, Åsa, Tomas och Mikael.
Gymnasieingenjör 1974 vid Åsö Gymnasium. Anställd på Byggnadsstyrelsen och Svenska väg AB som arbetsledare under perioden 1973-1977. Vägmästare på Närlunda vägförening 1978. Förbundssekreterare på Bygdegårdarnas riksförbund mellan 1979 och 1983. Anställd och delägare i Allhus AB från 1983 till 1990 där han arbetade med ombyggnader av bostadshus och lokaler. Under perioden 1989 till 1990 var han där byggnadschef och vice vd. Förvärvade BJ Byggteknik AB i slutet av november 1990. BJ Byggteknik AB fusionerades 2004 med Metrolit AB. Från sept 2006 egen konsultverksamhet med byggprojektledning och handledning för BF9K-företag samt utbildningsverksamhet i företaget Thetis AB.
Suppleant i Stockholms Kommunfullmäktige under perioden 1982 till 1985, även suppleant i gatu- och byggnadsnämnden under samma period. Ledamot av Stockholms Byggmästareförenings ROT-utskott sedan 1992 och mellan 1998 och 2002 dess ordförande. Mellan 2002 och 2007 styrelseledamot i Stockholms Byggmästarförening.

Mästare nummer: 303
Inträdesår: 1999
Född: 1952-12-04, Stockholm
Adress: Syrenstigen 32 A
Postnummer: 125 55
Ort: Älvsjö
E-post: anders@thetis.nu
Mobiltelefon: 0707-70 94 00
Företag: Thetis AB
Adress företag: Syrenstigen 32 A
Postnummer företag: 125 55