Jan Henriksson


Född den 27 september 1960 i Norrköping, son till järnvägstjänstemannen Hans Henriksson och hans hustru Eira, född Rahm. Gift 1990-2005 och sedan 2020 med Elisabeth, född Eriksson. Barn: Linnea, Anton och Tilda.
Ingenjörsexamen 1980 vid Ebersteinska Tekniska Läroverk i Norrköping, husbyggnadslinjen. Civilingenjörsexamen 1986 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Väg- och vattenbyggnad.
Anställd i Siab AB, Mellersta förvaltningen, Norrköpingsavdelningen, 1981-1982 som bitr. arbetsledare. Siab AB, Stockholmsregionen, ROT-avdelningen 1986-1994, som kalkylator, arbetsledare, platschef, bitr. arbetschef och arbetschef.
RIKSWAPNET – RW Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Siab AB, 1994-1997, som VD. Startade 1997 upp byggföretaget Q-gruppen AB och sedan dess verksam som VD i bolaget. Styrelseledamot i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier region Öst 2003-2017, ledamot och vice ordförande i förbundsstyrelsen Sveriges Byggindustrier 2013-2017 samt Förhandlingsdelegationen i Sveriges Byggindustrier 2008-2019.

Mästare nummer: 307
Inträdesår: 2002
Född: 1960-09-27, Norrköping
E-post: jan.henriksson@q-gruppen.se
Telefon: 0704 91 75 01
Företag: Q-gruppen AB
Webbplats företag: http://www.q-gruppen.se