Jan Kruhsberg


Född 31 juli 1946 i Stockholm, son till försäljningschef Nils Kruhsberg och hans hustru Brita, född Nyström. Gift 1972 med Elisabeth, född Gustafsson. Barn; Maria 1972, Karin 1974, Jenny 1978 och Anders 1981. 9-årig enhetsskola i Årsta skola.
Byggnadsingenjör 1965 vid Högre Tekniska Läroverket i Stockholm.
Militärtjänst 1965-66 vid Svea Ingenjörsregemente, plutonchefsskolan i Fröslunda.
Parallellt med arbete 1971-1973, specialelev på arkitektursektionen vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Sedan 1973 medlem i Sveriges Arkitekters Riksförbund.
Under studieåren 1962-65 periodvis anställd som utsättare hos Lennart Hultenberger Byggnads AB.
Efter militärtjänsten 1966 anställd i Stockholm stad, Fastighetskontorets  Byggnadsavdelning. Därefter anställning på arkitektkontor Uddenberg och Hjelm Arkitektkontor AB och sedan till och med 1972 hos Alfreds och Larsén Arkitektkontor AB.
Åren 1972 till 1986 egen arkitektverksamhet i Jan Kruhsberg Arkitekt SAR och Tunagruppen Arkitektkontor AB (senare AQ-Arkitekter AB).
Nuvarande verksamhet: Från 1989 vd i Näshultagården AB, bolaget ägs av Eskilstuna kommun och förvaltar innevånaruppförd sporthall och föreningsgård. Från 1991 vd i Haneberg Lantbruk AB, bolaget förvaltar Haneberg säteri och Thomastorp gård. Från 1998 vd i Reinhold Gustafsson Förvaltning AB och där utfört nyproduktion och rot av fastigheter för egen förvaltning och bostadsrätter. Från 2000 huvudman i Sparbankstiftelsen Rekarne, från 2001 ledamot och från 2009 vice ordförande i styrelsen för Sparbanken Rekarne AB. (Banken ägs till hälften var av Swedbank AB och sparbanksstiftelsen Rekarne.) Från 20120101 styrelseledamot Folkhem Produktion AB, byggbolag med verksamhet i Stockholm.

Mästare nummer: 313
Inträdesår: 2006
Född: 1946-07-31, Stockholm
Adress: Hanebergs Säteri
Postnummer: 640 25
Ort: Julita
E-post: jan.kruhsberg@telia.com
Mobiltelefon: 0703 21 39 45
Företag: Reinhold Förvaltning AB