Lars-Ove Håkansson


Född den 30 april 1937 i Lund, son till lantbrukaren Nils Olof Håkansson och hans hustru Anna Lisa, född Åkerman. Gift 1961 med Brita Kerstin, född Jönsson. Barn: Lars Gunnar Magnus, civilekonom, och Nils Anders Henrik, civilingenjör och civilekonom.
Student vid Lunds Katedralskola, civilingenjör vid CTH V 1961 och Senior Managers Program 1980, Harvard University.
Håkansson var anställd i Skanska koncernen 1961-1992. Inom denna hade han bl a följande uppgifter: 1961-65 konstruktör vid Tekniska Avd i Malmö (samtidigt härmed uppehöll han en lektorstjänst vid tekniska gymnasiet där), 1965-68 chef för Skanska Prefab i Uppåkra, 1968-72 överingenjör och projekteringschef för Skanska och dess dotterbolag Ohlsson & Skarne AB, 1972-77 överingenjör och avdelningschef för husbyggnadsavdelningen inom Södra förvaltningen med verksamhet inom Malmö-Lund området, 1977-85 direktör och chef för Skanskas Stockholmsförvaltning, sedan 1980 vVD samt 1985-86 1:e vVD med ansvar för Skanskas entreprenadverksamhet i Sverige och utlandet samt dess fastighetsförvaltning och dess personella resurser. 1986 blev han bolagets VD och koncernchef.
Under den tid Håkansson var ledare för bolagets Stockholmsförvaltning uppgick dettas andel av byggmarknaden till ca 25%. Ensamt eller i konsortier utförde bolaget således en betydande del av de byggnadsobjekt som kom till stånd under denna tid. Verksamheten omfattade bl.a anläggningsarbeten av olika slag: banarbeten för Arlanda flygplats, motorvägar, tunnelbanor, värmepumpsanläggningar etc, husbyggnader såsom postterminalen Stockholms ban, Huddinge sjukhus under 20 år, ett stort antal kontorsbyggen åt Atlas Copco, Ericsson m fl samt stora bostadsområden. Bolaget uppförde kontorsfastigheter för egen förvaltning samt utförde ombyggnads- och reparationarbeten inom ROT-sektorn. Håkanssons förvaltning svarade för byggnadsarbeten i Hongkong, Thailand, Sri Lanka, Indonesien, Kenya, Tunisien, Panama och Persien.
Under åren 1982-2007 styrelseledamot i 20-talet börsnoterade företag bl.a Skanska (ordf), Sandvik, SKF, Svenska Handelsbanken, Graninge (ordf), Euroc (v. ordf), JM Byggnads och Fastighet (ordf) Cardo, Scandiaconsult (ordf), Svedala Industri, Brinova (ordf). Dessutom styrelseordförande eller ledamot i ett 30-tal onoterade företag. Fortfarande ledamot i ett 10-tal bolagsstyrelser bl.a Bravida, NVS och Elite Hotels.
Svensk konsul för Barbados.

Mästare nummer: 290
Inträdesår: 1985
Född: 1937-04-30, Lund
Adress: Strandvägen 23 B
Postnummer: 182 60
Ort: Djursholm
E-post: lars-ove.hakansson@swipnet.se
Telefon: 08-755 07 76, fax 753 47 42
Mobiltelefon: 0705 40 82 62
Företag: F.d. koncernchef och styrelseordförande i Skanska