Lars Zetterberg


Född den 17 januari 1933 i Södertälje, son till byggmästaren Denis L Zetterberg och hans hustru Rut, född Eriksson. Gift 1955 med Birgitta, född Sandqvist. Barn: Maria barnsköterska, och Magnus, civilingenjör.
Elev vid Enskede Högre Allmänna Läroverk 1945-1952, officersutbildning vid Inf KS samt tjänst vid Kungl. Svea Livgarde 1952-1955, byggnadsingenjör vid STI 1957, arbetsledare hos Stockholms Plattsättnings AB 1957-1962 och arbetschef hos Stenbolagen i Stockholm 1962-1964.
1964 startade Zetterberg Puts & Plattsättnings AB, ett företag verksamt som specialentreprenör med i huvudsak fasadputs- och murningsentreprenader som specialitet. Bolaget kom att bli ett av de marknadsledande företagen inom sitt specialområde.
1971 bildades Byggnadsingenjör Lars Zetterberg AB, ett bygg- och fastighetsbolag verksamt inom ROT-sektorn. Jämsides med entreprenadverksamheten förvärvade företaget bostadsfastigheter som renoverades och förvaltades i egen regi.
1990 såldes specialföretaget till ledande befattningshavare i Puts & Plattsättningsbolaget. Byggverksamheten i Lars Zetterberg AB avvecklades samtidigt och ombildades till ett fastighetsförvaltande bolag i familjens ägo. Samtidigt inregistrerades bolaget Immozet NV som fram till 1996 bedrev liknande verksamhet i Antwerpen, Belgien.
Zetterberg tillhörde styrelsen i Stockholms Byggmästarförening under åren 1976-1990 samt dess representant i Länsarbetsnämnden LAN, 1985-1986. Han var en av initiativtagarna till Svenska Putsentreprenörföreningen SPEF, vars styrelse han tillhörde 1966-1978, samt representerade denna branschorganisation i Föreningen för Murat Byggande FMB, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen SBEF samt Regionala Yrkeskommittén i Stockholm för utbildning av lärlingar inom muraryrket. Han har ingått i Byggforskningsrådets referensgrupp vid utgivandet av skriften Murblockets yta. Zetterberg är hedersledamot i SBEF.
Föredrag i Embetet den 17 april 2007 med rubrik “Byggmästarson, Murmästare och Vinbonde”. Bosatt i Frankrike och tillhör gruppen Mästare i andra städer.

Mästare nummer: 289
Inträdesår: 1985
Född: 1933-01-17, Stockholm
Adress: Mas Coq Rouge Chemin des Oliviers
Postnummer: 83470
Ort: Saint Maximin FRANCE
E-post: l.zetterberg@wanadoo.fr
Telefon: +33 4 94598260, fax +33 4 94594351
Mobiltelefon: 0705-61 65 00
Företag: Puts & Plattsättning AB