Lennart G Ericson


Född den 23 november 1938 i Häverö, son till lantbrukaren Gustaf Ericson och hans hustru Linnea, född Mattsson, syster till nr 249 och 266. Gift 1962-77 med Britt-Marie, född Ström. Barn: Johanna och Eric. Gift 2003 med Margareta Edholm.
Ericson avlade realexamen vid Samrealskolan i Hallstavik 1955 och byggnadsingenjörsexamen vid STL 1958. Ansvarig byggmästare 1964.
Han anställdes 1959 i nuvarande Einar Mattsson Byggnads AB såsom arbetsledare, han blev 1965 arbetschef och var åren 1980-2001 bolagets VD. Under sin tid i bolaget medverkade Ericson vid byggandet av över 2000 lägenheter i Stockholms förorter samt ett 25-tal nybyggnader och ett 25-tal ombyggnader i innerstaden.
Revisor i BF 1978 och 1979 och ledamot av föreningens styrelse sedan 1980. Ledamot av Hyresnämnden samt ledamot i styrelsen för Fastigheternas förhandlingsorganisation. Vice ordförande i Stockholms Fastighetsägareförenings Södermalmsavdelning samt fullmäktigerepresentant och ledamot av valberedningen i Stockholms Fastighetsägareförening. Styrelsemedlem i Stockholms Byggmästarförening 1980-2003 och dess ordförande 1999-2001. Medlem av Föreningen Blomsterfondens styrelse. Medlem av Embetets styrelse från 1986 till 2008. Stamhusvärd 1986-2004. Ålderman 2004 till 2008.

Mästare nummer: 285
Inträdesår: 1983
Född: 1938-11-23, Häverö
Adress: Själagårdsgatan 5
E-post: lennart.ericson@takspranget.se
Telefon: 08-790 56 56
Mobiltelefon: 0702-95 20 50
Företag: Taksprånget AB
Adress företag: Kocksgatan 21
Postnummer företag: 116 24
Ort företag: Stockholm
Webbplats företag: http://www.takspranget.se