Lennart S Ericsson


Född den 28 oktober 1940 i Stockholm, son till byggmästaren Folke Ericsson, se nr 261, och hans hustru Clary, född Broberg. Gift 1967 med Kitty, född Boman. Barn: Claes, Gunilla och Ulf.
Student vid Södra Latin i Stockholm 1959 och civilingenjör vid KTH V 1967. Genomgått Fria Byggakademin 1975-1976.
Anställd i Skånska Cementgjuteriet 1967-71 med avbrott 1969, då han var anställd hos Widmark och Platzer. Han är sedan 1971 anställd i Folke Ericssons byggnads AB (se 261) sedan 1973 som vVD. Bolaget bedriver entreprenadrörelse samt uppför bostads- och kontorsfastigheter i egen regi. Bland utförda arbeten kan nämnas; lägenheter och småhus i Kärrdal, kv Astrea 8 och Vårdtornet 9, 13 och 14, Danvikcenter och Stora Katrineberg. Under åren i Skånska Cementgjuteriet deltog han i uppförandet av Helenelunds och Sollentuna centra.
Styrelseuppdrag: Stockholms Byggnadsförening 1977-1981. Hedersledamot 2010; Stockholms Byggmästareförening 1989-2002. Ordförande 1994-1997; Byggentreprenörerna 1989- 1997; Heba Fastighets AB 1966-1994. Ordförande 1985-1994; Fastighets AB Stettin 1970-1994 VD 1980- 1994; Lennart Ericsson Fastigheter ( Folke Ericsson Byggnads AB) från 1969. VD 1989-2008. Murmestare Embetet från 1989. Ålderman från 2008.
Text och bild från Danviks Center och Astrea.

Mästare nummer: 287
Inträdesår: 1984
Född: 1940-10-28, Stockholm
Adress: Grevgatan 67
Postnummer: 114 59
Ort: Stockholm
E-post: lennart.ericsson@lennart-ericsson.se
Telefon: 08-660 81 51
Mobiltelefon: 0705-93 31 61
Företag: Lennart Ericsson Fastigheter AB
Adress företag: Box 15409, Ringvägen 46
Postnummer företag: 118 67
Ort företag: Stockholm
Webbplats företag: http://www.lennart-ericsson.se