Magnus Key


Född den 19 februari 1944 i Stockholm, son till kavalleriofficer, överstelöjtnant Johan Key och hans hustru Maj-Britt, född Forsman. Gift 1973 med Ulla, född Holmquist. Barn: Henrik och Jacob.
Student vid Umeå Högre Allmänna Läroverk 1963 och civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola V 1968.
Anställd i Skånska Cementgjuteriet i Göteborg 1968-1973. Är sedan 1973 anställd i JM Byggnads och Fastighets AB och är sedan 1989 vice VD och produktionschef. Key var 1973-1985 verksam i JMs norra region med säte i Luleå. Bolaget bedriver byggnadsverksamhet i hela landet med tyngdpunkt i Stockholm. JM Bygg har en stor andel bostadsbyggande, men har även en av landets större anläggningsverksamheter. JM Bygg har även ett stort antal centralt belägna fastigheter för egen förvaltning.
Key är sedan 1989 suppleant i Byggentreprenörernas styrelse och ledamot i dess entreprenadutskott. Är inom BRB regionchef i övre Norrland. Medlem av styrelsen i Stockholms Byggmästarförening 1989-2004 och dess ordförande 1991-1993 och 2002-2004.

Mästare nummer: 296
Inträdesår: 1992
Född: 1944-02-19, Stockholm
Adress: Bergsvägen 2
Postnummer: 181 31
Ort: Lidingö
E-post: magnus.key@telia.com
Telefon: 08-731 96 95
Mobiltelefon: 0705 82 87 08
Företag: JM AB
Adress företag: Telegrafgatan 4 SOLNA
Postnummer företag: 169 82
Ort företag: Stockholm
Webbplats företag: http://www.jm.se