Per Kallstenius


nr316Född den 9 juni 1944 i Karlskoga, son till civilingenjör, tekn dr Torsten Kallstenius och hans hustru Ingrid, född Tynelius. Gift sedan 1968 med Elisabeth, född Florén, banktjänsteman och dekorationsmålare. Barn Thomas och Marie-Louise. Arkitektexamen vid KTH 1969. Anställd vid Curmans arkitektkontor 1968-69 och VBB/SWECO 1969-74, därefter på Stockholms stadsbyggnadskontor 1974-89 varav från 1984 som stadsarkitekt. Från 1989-93 VD och chefsarkitekt för FFNS Stockholm (numera SWECO). Åter som stadsarkitekt 1993-2010, den ende som haft jobbet två gånger. Från 2011 egen arkitektföretagare. Medlem i styrelsen för Stockholms Byggnadsförening 1984-88 och aktiv spexare sedan dess. Ledamot av IVA avd III. Medförfattare i ”Stockholm Bygger” böckerna 1985, 2002 och 2006 samt ”Så byggdes husen 1880-2000”. Författare till ”Minne och vision – Stockholms stadsutveckling i dåtid, nutid och framtid”.


Mästare nummer: 316
Inträdesår: 2011