Ristjan Ränk


Född den 27 januari 1940 i Tartu, Estland, son till professor Gustav Ränk och hans hustru Aino, född Jürgenson. Gift sedan 1966 med Marianne, född Mattsson.
Studentexamen vid Norra Real i Stockholm 1959. Civilingenjörsexamen på väg- och vattenbyggnadslinjen vid KTH 1964. Anställd hos Hus och Industrikonsulter som konstruktör 1964-66. Började hos Einar Mattsson 1966.
Styrelseledamot i Einar Mattsson AB.

 

 

Mästare nummer: 308
Inträdesår: 2002
Född: 1940-01-27 Tartu, Estland
Adress: Grönviksvägen 65A
Postnummer: 167 71
Ort: Bromma
E-post: ristjan.rank@einarmattsson.se
Telefon: 08-26 64 97, sommarbostad 08-501 50 63
Mobiltelefon: 076-542 65 39
Företag: Einar Mattsson AB
Webbplats företag: http://www.einarmattsson.se