Sven-Harry Karlsson


Född den 8 december 1931 i Lund, son till byggmästaren Harry Karlsson och hans hustru Hedda, född Nilsson. En son med Gwen Lundström: Karl Harry Karlsson-Lundström.
Genomgått Påhlmans Handelsinstitut, ekonomiska linjen, fullgjort fyraårig lärlingsutbildning till murare, arbetat två år som murargesäll i USA samt bedrivit kvällsstudier. Gesällbrev och silvermedalj 1954 samt mästarebrev i byggmästare- och murareyrkena 1962. Ansvarig byggmästare samma år.
Har arbetat som murare 1950-55 i faderns företag Byggnads AB Folkhem, 1955 och 1956 som gesäll hos Persson & Vik, Burlingame, USA 10 månader 1959 hos Stockholms Byggmästareförening som mätningsman samt under åren 1957-68 som arbets- och produktionschef i Byggnads AB Harry Karlsson. Karlsson började 1969 egen rörelse i Byggnads AB Folkhem. Bolaget har framförallt ägnat sig åt att bygga småhus och har under årens lopp byggt ca 2000 sådana, därav 450 på Ekerö, 300 i Tyresö och 300 i Märsta. Bolaget har även utfört ett stort antal ombyggnader av kontors-, industri- och bostadshus i centrala Stockholm. Det bedriver också fastighetsförvaltning. I bolaget ingår dessutom ett företag för medicinsk utrustning.
Ledamot av styrelsen för BF 1975-79, sedan 1979 ledamot av SAF:s småföretagareberedning samt sedan 1983 ordförande BIF:s småföretagaregrupp. Medlem av styrelsen i Stockholm Byggmästarförening 1975-79 och 1990-2003. Medlem av Embetets styrelse och dess ålderman 1993-2003.
Föredrag i Embetet 1976 vid inträdet: Gesällvandring i USA. Karlsson har utgivit “Husråd” Stockholm 1982. Hobby: segling och hästavel. MEM 1985: Vandra på sin konst.

Mästare nummer: 279
Inträdesår: 1976
Född: 1931-12-08, Lund
Adress: Ekholmsnäsgård
Postnummer: 181 41
Ort: Lidingö
E-post: therese.melander@folkhem.se
Telefon: 08-766 24 85
Mobiltelefon: 0702 97 49 00
Företag: Folkhem Byggnads AB
Adress företag: Midskeppsgatan 33
Postnummer företag: 120 66
Ort företag: Stockholm
Webbplats företag: http://www.folkhem.se