Torsten Eriksson


Född den 17 september 1938 i Uppsala, son till rättaren Joel Erikson och hans hustru Edit, född Lejon. Gift 1965 med Birgitta, fil kand, född Nyström. Barn: Patrik, civ.ekon. vid Handelshögskolan Stockholm 1992, och Katrin, civ.ing. KTH V1993.
Student vid Kungsholmens Högre Allmänna Läroverk 1958, civilingenjör vid KTH-V 1963, Stanford Executive Program 1984.
Anställd i Svenska Väg AB 1963 som arbetsledare, 1967-juni 1971 arbetschef väg och anläggning Stockholm, juli 1971-juli 1973 avdelningschef Mellansverige anlägg, aug 1973-mars 1980 regionchef Svenska Väg Syd, Växjö, april 1980-mars 1981 produktionsdirektör och medlem i direktionen, Svenska Väg, Stockholm, april 1981-1983 VD Stråbruken AB, 1984-1988 VD JCC Johnson Construction Co AB, 1989-juni 1991 VD NCC Nordic Construction Co AB, från juli 1991-sept 1993 VD NCC AB. Från hösten 1993 företagsrådgivare och styrelseproffs.
Torsten Eriksson var som VD ansvarig för en av de då största fusionerna i Sverige när JCC och ABV den 1 januari 1989 slogs samman till NCC. NCC blev därmed Nordens näst största byggföretag med en rikstäckande organisation i Sverige och en marknadsledande ställning inom asfaltsbeläggning samt väg och anläggning.
Varit ledamot av bland annat följande styrelser: Byggentreprenörerna, Svenska Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet, Sveriges Allmänna Exportförening, Fortifikationsförvaltningen samt styrelseordförande i bland andra John Mattson Fastighets AB, Virtuosen AB, Jacobson & Widmark, Platzer Fastigheter AB och Gotska Fastighets AB.

Mästare nummer: 294
Inträdesår: 1990
Född: 1938-09-17, Uppsala
Adress: Strandvägen 45
Postnummer: 114 56
Ort: Stockholm
E-post: torsten.eriksson@icloud.com
Telefon: 08-667 47 27
Mobiltelefon: 0708-67 47 27