Om stipendier


Reinhold Gustafssons stipendium kan sökas genom Stockholms Byggmästareförening eller Murmestare Embetet i Stockholm. Läs mer om stipendiet.

Sedan 2015 har Reinhold Gustafssons stipendium även bidragit till Kulturhantverksstipendiet. Läs mer.