Kulturhantverksstipendiet


Kulturhantverksstipendiet delades ut för första gången 2015. Nu är det dags att söka på nytt för dig som är intresserad av hantverk och möjligheten att lära dig arbeta med kvalificerade restaureringar av kulturbyggnader.

  • Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur- och putsarbete.
  • Du blir en i ett erfaret arbetslag och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.
  • Du kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader. Vilka bestäms senare, men räkna med att det blir tillfälle till mycket intressanta uppgifter.
  • Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.
  • Stipendietiden planeras till ungefär tre till fyra veckor under sommarsäsongen 2018.
  • Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du har lärt dig

Sök Kulturhantverksstipendiet

Roger Blomqvist om stipendiet 2018/2019

Stipendiater år 2017.