Om Reinhold Gustafsson


Reinhold Gustafsson föddes den 23 december 1920 och växte upp på en gård i Vallentuna socken utanför Stockholm.

Den unge bondpojkens fantastiska utveckling och karriär gick från extrajobb som springpojke på Skandia, till kvällsstudier på Stockholms Tekniska Institut för att så småningom bli arbetsledare och arbetschef hos olika byggentreprenörer. År 1956 grundade han sin egen firma. Från att i blygsam skala bygga bostäder kom företaget att växa och senare att noteras på Stockholms Fondbörs. All slags husbyggnad och fina renoveringsarbeten gjorde att Reinhold Gustafsson kom att bli en av de stora, legendariska byggmästarna i landet. Hans liv och karriär beskrivs i korthet här på hemsidan.

I samband med Reinholds 90-årsdag intervjudades Reinhold Gustafsson av tidningen Byggindustrin. Här berättar han om hur han efter bank-, finans- och fastighetskrisen i början på 1990-talet fick se sitt livsverk raderas ut.

Dotterbolaget Reinhold Gustafssons Förvaltnings AB fanns dock kvar och idag drivs verksamheten vidare i form av projektutveckling av hyres- och bostadsrätter under ledning av Reinhold Gustafssons svärson Jan Kruhsberg och dotterson Anders Kruhsberg.

Byggnadsverk
Kulturhistoria

 

 

 

 

Reinhold_Gustafsson1_ingrid