Reinhold Gustafssons Stiftelse


Reinhold GustafssonNär före detta Åldermannen Reinhold Gustafsson (1920-2013) fyllde 70 år, insamlades en grundplåt till en stiftelse, vars ändamål är att främja undervisning och utbildning av byggarbetsledare och hantverkare inom Stockholmsområdet. Stor vikt läggs vid vård av äldre byggnader och i gammalt byggnadshantverk, områden som låg Reinhold Gustafsson varmt om hjärtat.

Stiftelsen stöder promoveringen av Mästare och Gesäller inom Stockholmsregionen.

Stipendier kan ansökas på följande adress:
Reinhold Gustafssons stipendier
c/o Stockholms Byggmästarförening
Box 340 27
100 26 Stockholm

Stipendiets stadgar