Gesäll- och Mästarbrev


Till rungande applåder, hurrarop och ljudliga visslingar fick tre gesäller och fem mästare ta emot bevis för sin stora yrkesskicklighet ur Reinhold Gustafssons hand vid Nordbygg den 21 mars 2012.

Det var första gången på 40 år som Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening tog initiativet till att murare åter gavs möjlighet att tilldelas gesäll- och mästarbrev.

Gesäll- och mästarbrev är bevis på yrkesskicklighet inom hantverksyrket och delas ut av Sveriges Hantverksråd.

Det är Reinhold Gustafssons stiftelses ambition att fortsatt medverka till att gesäll- och mästarbrev fortsatt delas ut.

Reinhold_delar_ingrid