Styrelse


Ledamöter i styrelsen för Reinhold Gustafssons stipendium:

 Ordförande 

Carl-Gustav Ståhlberg

 Styrelsemedlem 

Anders Drakes

 Styrelsemedlem 

Nils Hanson

 Styrelsemedlem 

Lars Ihse

 Styrelsemedlem 

Jan Kruhsberg

 Styrelsemedlem 

Elisabeth Martin

 Styrelsemedlem 

Anders Arfvén