Uppmärksammat stipendium för riktigt hantverk


Under 2021 fick Stockholm ett fint bevis på att muraryrket både lever och har en ljusnande framtid. Reinhold Gustafssons stiftelse tog tillfället i akt och premierade sex skickliga hantverkarna med välförtjänta stipendier.

Stipendierna tilldelades sex nyblivna gesäller i ett mycket uppskattat evenemang med en ceremoni i Murmestare Embetets lokaler på Västerlånggatan 68 den 17 november 2021. Med stipendierna hoppas stiftelsen inspirera fler till att förkovra sig inom de traditionella hantverksyrkena via den karriärmöjlighet som gesäll- och mästarbrev innebär. Murargesällerna heter Björn Jernebring, Mikael Eriksson, Olof Good, Petri Sulin, Roger Berg och Roger Kvisth. Fem av dem kommer från Valvet Fasad och en från Puts och Plattsättning.

Läs mer om Reinhold Gustafssons stipendium>>