Filmer


Så byggdes Stockholm. Murmestare Embetet i Stockholm har tagit fram 7 korta filmer som visar Sveriges huvudstads utveckling från senmedeltid till nutid.

Filmerna på engelska>>

1. Senmedeltid och Vasatid 1470-1570

2. Stormaktstidens huvudstad 1630-1710

3. Frihetstidens huvudstad 1720-1772

4. Industristaden 1860-1905

5. Folkhemsbygge 1905-1945

6. Skördetid och Rekordår 1946-1982

7. Samtid och framtid

Producerade för Murmestare Embetet i Stockholm i samarbete med Stockholms Stadsmuseum samt med stöd av Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.

Regi, manus, berättare och produktion: Göran Gunér, Athenafilm

Foto, redigering och online: Inu Enscu, Zooropa Production

Rådgivare: Helena Friman, Björn Hallerdt, Per Kallstenius

Musik: ur Jan Johanssons Musik genom fyra sekler

©2012 Athenafilm och Murmestare Embetet i Stockholm.