Söder Torn


JM_SoderTorn

Söder Torn

Söder Torn är en del av förvandlingen av Södra stationsområdet som påbörjades i mitten av 1980. Tornet, som uppfördes av JM med SBC BO som beställare, stod klart 1997. Byggnaden kallas i folkmun för Haglunds pinne, efter dåvarande stadsbyggnadsborgarråd Sune Haglund, som var drivande kraft bakom dess tillkomst.
Huvudarkitekten bakom fastigheten Fatburshöjden är dr Henning Larsen, som har ljus och rymd som viktiga element och lägenheterna skiljer sig från många andra genom att man redan från lägenhetens entré får kontakt med dagsljuset och miljön utanför.
Grundplanen är en oktogon och på varje våning ritades fem lägenheter. Tornet avsmalnar med tilltagande höjd, vilket förstärker intrycket av ett mycket högt hus. Fasaderna är klädda med skivor av röd granit.

Högst upp på plan 25 finns en gemensam lokal, en festvåning med glasväggar och utsikt över staden. Det hela avslutas med en elva meter hög “krona” bestående av åtta metallkolonner som hålls ihop av en ring högst upp. Totalt består föreningen av 172 lägenheter och fem affärslokaler fördelat på fyra hus, Bågen, Kub 1, Kub 2 och Tornet.
Arkitekter Henning Larsen & Åke Nygren, Cinnober.

 

JM_Kajen4

Kajen 4

Bostadsområdet Liljeholmskajen är resultatet av ett markförvärv som ägde rum 1998 av Vin- och Sprits tidigare kontorsfastighet i Årstadal med tillhörande bergrumsförvaring. Omvandlingen till bostadsområdet Liljeholmskajen påbörjades år 2003.
Kajen 4 är ett nära samarbete med Wingårdh Arkitektkontor och Stockholm Stad och utgör det första av fyra kvarter med höghus, utmed kajkanten på Liljeholmskajen.

Fasadmaterialet i svart aluminiumplåt har utöver de arkitektoniska motiven valts med avseende på lång hållbarhet och med hänsyn till framtida fasadunderhåll. Tillsammans med de rundande balkongerna i samtliga fyra väderstreck, vilka även ökar i djup med husets höjd, ger plåten byggnaden en starka framtoning och karaktär i linje med områdets högt ställda gestaltningsambitioner.

Kajen 4 vann arkitekturtävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2015.
Arkitekter Wingårdhs Arkitektkontor.

 

JM_Kista_Torn

Kista Torn

2001 anordnade Stockholms stad en markanvisningstävling som slutligen resulterade i att JM blev byggherre för det högre Kista Torn och Borätt AB för det lägre tornet, K2 Kista Torn.
Kista Torn blir Stockholms i särklass högsta bostadshus, drygt 120 meter och 40 våningar högt varav 35 bostadsvåningar. Det består av 266 bostäder i det höga tornet och 16 bostadsvåningar med 96 bostäder i det lägre.
Entréplan med lobby och restauranger samt husets sockel med garage gör att det höga tornet sammantaget blir 40 våningar högt med en milsvid utsikt över Stockholm.

För att få spänning och variation i fasaden har arkitekterna valt att arbeta i flera lager av glas som skapar ett variationsrikt och dynamiskt mönster. Kista Torn blir ett funktionellt hus med ett kaxigt och urbant yttre.

Till sommaren 2016 beräknas alla bostäder i de bägge tornen vara inflyttade.

Kista Torn har ritats av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.