Murmestare minns


Under våren 2017 påbörjades intervjuserien “Murmestare minns – hur samhället byggdes”.

Vi låter kända profiler inom Murmestare Embetet berätta om sina liv och sin verksamhet –  från dåtid och fram till nutid.

Lars Ihse. Mästare nr 295. Stockholms Byggmästareförening.

Sten-Åke Rygh. Mästare nr 300. Sveriges Byggindustrier.

Magnus Key. Mästare nr 296. JM AB.

Göte Brännvall. Mästare nr 302. PEAB Sverige AB.

Per Kallstenius. Mästare nr 316.

Lars Zetterberg. Mästare 289. Puts & Plattsättning AB.

Stefan Wränghede. Mästare nr 298. AB Frijo.

Eje Schönning. Mästare nr 311. Järntorget Byggintressenter AB.

Jerker Wallin.Mästare nr 291. Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Ristjan Ränk. Mästare nr 308. Einar Mattsson AB.

Lars-Ove Håkansson. Mästare nr 290. F.d. koncernchef och styrelseordförande i Skanska.

Torsten Eriksson.Mästare nr 294.

Jan Jeppsson.Mästare nr 299. SIAB och NewSec.

Sven-Harry Karlsson.Mästare nr 279. Tidigare VD för Folkhem Byggnads AB.

Lennart G Ericson. Mästare nr 285. Tidigare VD för Taksprånget AB.

Lennart S Ericsson. Mästare nr 287. Tidigare VD för Lennart Ericsson Fastigheter AB.