Murmestare minns


Under våren 2017 påbörjades intervjuserien “Murmestare minns – hur samhället byggdes”.

Vi låter kända profiler inom Murmestare Embetet berätta om sina liv och sin verksamhet –  från dåtid och fram till nutid.

När vi skriver 2020, har vi färdigställt 31 filmer.

I december 2020 publicerar vi även två sammnfattningsfilmer.

 

 

Johan Skoglund. Mästare nr 310. JM AB.

Jesper Wallin. Mästare nr 317. Byggnadsfirma Jesper Wallin AB.

Anders Arfvén. Mästare nr 321. Weidekke Bostad.

Anette Frumerie. Mästare nr 320. Besqab AB.

Anders Larsson. Mästare nr 303. Thetis AB.

Jan Henriksson Mästare nr 307. Q-gruppen AB.

Nils Hanson Mästare nr 315. Byggnadsfirman Viktor Hanson AB.

Elisabet Martin Mästare nr 318. Stockholms Byggmästareförening.

Svante Hagman Mästare nr 314. NCC Sverige AB.

Arne Olsson. Mästare nr 312. Folkhem Byggnads AB.

Erik Hanson. Mästare nr 297. Victor Hanson Fastigheter AB.

Anders Drakes. Mästare nr 319. Puts och Plattsättnings AB.

Anders Bodin. Mästare nr 304. Anders Bodin Förvaltning AB

Bengt Sundvall. Mästare nr 293. Åke Sundvall Byggnads AB.

Carl-Gustaf Ståhlberg. Mästare nr 309. CBMG Holding AB.

Jan Kruhsberg. Mästare nr 313. Reinhold Förvaltning AB.

Lars Ihse. Mästare nr 295. Stockholms Byggmästareförening.

Sten-Åke Rygh. Mästare nr 300. Sveriges Byggindustrier.

Magnus Key. Mästare nr 296. JM AB.

Göte Brännvall. Mästare nr 302. PEAB Sverige AB.

Per Kallstenius. Mästare nr 316.

Lars Zetterberg. Mästare 289. Puts & Plattsättning AB.

Stefan Wränghede. Mästare nr 298. AB Frijo.

Eje Schönning. Mästare nr 311. Järntorget Byggintressenter AB.

Jerker Wallin.Mästare nr 291. Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Ristjan Ränk. Mästare nr 308. Einar Mattsson AB.

Lars-Ove Håkansson. Mästare nr 290. F.d. koncernchef och styrelseordförande i Skanska.

Torsten Eriksson. Mästare nr 294.

Jan Jeppsson.Mästare nr 299. SIAB och NewSec.

Sven-Harry Karlsson.Mästare nr 279. Tidigare VD för Folkhem Byggnads AB.

Lennart G Ericson. Mästare nr 285. Tidigare VD för Taksprånget AB.

Lennart S Ericsson. Mästare nr 287. Tidigare VD för Lennart Ericsson Fastigheter AB.